รายงานจำนวนผู้ขอใข้บริการ และรายงาการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง (E-Service) ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังศาลา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

10 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง