ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลวังศาลา

99/9 หมู่ 5 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

เบอร์​ โทรศัพท์ 034-593241-2

เบอร์โทรสาร : 034-593-240

E-mail : wangsala999@gmail.com, saraban_05710607@dla.go.th

งานป้องกันสายด่วน 034-593244


ข้อมูลการติดต่อเทศบาลตำบลวังศาลา


ผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี ต่อ 101

รองนายก1 (รองเก๋) ต่อ 102

รองนายก2 (รองดาว) ต่อ 103

ปลัดเทศบาล ต่อ 104

รองปลัดเทศบาล ต่อ 105สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด ต่อ 201

นิติกร ต่อ 106

นักวิชาการศึกษา (พี่สร้อย) ต่อ 203

วิเคราะห์ (พี่บิว) ต่อ 204

ธุรการสำนัก ต่อ 205

บุคลากร (พี่หน่อย - พี่เต่า) ต่อ 205

นักพัฒนาชุมชน (พี่ติ่ง) ต่อ 202

งานป้องกัน ต่อ 199งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (นา) ต่อ 100/0

เบอร์เเฟกซ์ (เทศบาลตำบลวังศาลา) 034-593240

สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา 034-593241

ตรวจสอบภายใน (พี่ตูน) ต่อ 207

ห้องประชุมใหญ่ ต่อ 107กองคลัง

ผอ.กองคลัง ต่อ 301

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (พี่อุ๊) 304

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 304

การเงิน (พี่น้อง) ต่อ 302

จัดเก็บ (พี่เรียม) ต่อ 303

ธุรการ (พี่นิ) ต่อ 304

พัสดุ ต่อ 305กองช่าง

ผอ.กองช่าง ต่อ 401

หัวหน้าฝ่ายกองช่าง ต่อ 402

งานธุรการ ต่อ 403

พิกัด : GPS 13.990266, 99.693800