องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) หมู่ที่ 6 บ้านหัวพงษ์ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

29 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) หมู่ที่ 6 บ้านหัวพงษ์ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!