โครงการอบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวังศาลาในเชิงรุกของโครงการต่างๆและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ประจำปี 2567(โรงเรียนวัดวังศาลา)

28 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวังศาลาในเชิงรุกของโครงการต่างๆและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ประจำปี 2567
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!