พิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดปลดล็อค โรคนิ้วล็อคและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือในตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดปลดล็อค โรคนิ้วล็อคและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือในตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
✅️ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
⏰️ เวลา 09.00 น.
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!