ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย กรณีประสบภัยพิบัติ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

9 กรกฎาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!