กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5” เนื่องจาก ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีความรุนแรงมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพของประชาชน เทศบาลตำบลวังศาลาจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนประชาชนในพื

7 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง