วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายกวิสุทธิ์ วอนเพียร มอบหมายงานให้กับกองช่างเทศบาลวังศาลา ดึงสายพาดดับพร้อมติดตั้งโคมไฟ ที่ ม.7 ซอย 4 ทะลุ ม.8

28 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

นายกวิสุทธิ์ วอนเพียร
มอบหมายงานให้กับกองช่างเทศบาลวังศาลา
ดึงสายพาดดับพร้อมติดตั้งโคมไฟ ที่ ม.7 ซอย 4 ทะลุ ม.8

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!