ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง เรื่อง ขอเชิญพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่าน Application หมอพร้อมด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง ได้จัดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่าน Application หมอพร้อม ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 3

4 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จากสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง
เรื่อง ขอเชิญพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่าน Application หมอพร้อมด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง ได้จัดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่าน Application หมอพร้อม ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 30 บาท รักษาได้ทุกที่
ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!