ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

29 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ซอยบ้านคุณอริยะ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาอาชีพ และแสดงสินค้าอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!