ปภ. ขอแนะนำหลักปฏิบัติที่สำคัญเพื่อลดเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าและหมอกควัน

19 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน </div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!