เทศบาลตำบลวังศาลาประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย )ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE

25 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลวังศาลาประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย )ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!