โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

31 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 31 ตุลาคม 2566เวลา 10.00 น. นายกฯวิสุทธิ์ รองฯดาว ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ผลการตรวจรับงานปรากฏว่างานเป็นไปตามแบบรูปในสัญญาจ้างทุกประการ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!