ช่างเทศบาลวังศาลา ซ่อมไฟสาธารณะหมู่ 3 ซอย 5 ซ่อมไฟกิ่งเดี่ยวข้างถนนสายเก่า ม.3 เช็คระบบไฟภายในศูนย์เด็กเล็ก พร้อมแก้ไขเบื้องต้น เนื่องจากไฟดับบ่อย

29 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566
นายกวิสุทธิ์ วอนเพียร
มอบหมายงานให้กับกองช่างเทศบาลวังศาลา
ซ่อมไฟสาธารณะหมู่ 3 ซอย 5
ซ่อมไฟกิ่งเดี่ยวข้างถนนสายเก่า ม.3
เช็คระบบไฟภายในศูนย์เด็กเล็ก พร้อมแก้ไขเบื้องต้น เนื่องจากไฟดับบ่อย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!