เปิดโครงการ วิถีพุทธ วิถีธรรม ค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวังศาลา ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

29 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น.
นายกวิสุทธิ์ วอนเพียร พร้อมรองดาว
ร่วมเปิดโครงการ วิถีพุทธ วิถีธรรม ค่ายคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวังศาลา ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!