ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพธิ์เลี้ยว หมู่ที่ ๓

30 มีนาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพธิ์เลี้ยว หมู่ที่ ๓