ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านหนองแจง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังศาลา

22 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านหนองแจง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังศาลา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง