ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 548
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างเหมารถแบคโฮขุดและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเชื่อม ถนนหมู่ที่ ๙ ซอย ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โตโยต้า (รถตู้) ทะเบียน นข ๒๓๗๗ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567