กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานขับรถขยะ

นายสนธยา คงสิน


อิศิวลักษณ์ ฉายอรุณ