สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

รองประธานสภาเทศบาล

นายสมหมาย จันทร์หอม
เบอร์ 081-2909395