สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สมจิตต์ วิไลสวรรค์ เบอร์ 081-995-6268