คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

วิสุทธิ์ วอนเพียร โทร.083-3099949